UO & Drd Online a podpora Manawydanu

Příspěvky uživatele PJ Golfin

Since there were a few people who didn't know how to deal with multilanguage admin for older versions of UO, I added the second variant for older versions of UO. The package includes Multilanguage_Admin_NewUO.zip and Multilanguage_Admin_OldUO.zip. It's up to you which one to choose, but to use version 7.0.35, choose Multilanguage_Admin_OldUO.zip. There are already new gumps in version 7.0.35.023, so a new admin variant can be used.
Fixed version uploaded.

Description of changes:
- Turkish and French languages fixed
- Adjusted language loading, if lang is not in the list, it will automatically switch to English.

Many thanks to Jhobean for the additions, corrections and ideas he made.
PS: Gump ID 30550, ie the background of the whole admin console is a new image. If you do not have it in the older version of the UO, change ID 30550 to another gump ID that your UO contains.

Page 0 // Basic layout
Resizepic 0 0 30546 650 507
Gumppictiled 5 5 640 497 2604
Gumppictiled 5 5 640 25 30550 // change
Gumppictiled 5 480 640 22 30550 // change
Gumppictiled 5 35 640 440 30550 // change
Checkertrans 5 5 640 497
Czech: Toto je záloha kompletního webu ultima.manawydan.cz, který už neexistuje. RadstaR byl tak laskav a umožnil pro další uživatele a vývojáře hry Ultima Online, aby mohli obsah tohoto starého webu využívat. Za to mu velmi děkuji.
Celý web je zde na eranova.cz umístěn tak jak byl provozován. Nedělal jsem žádné změny a obsah neupravuji. Neručím za stáří a autorství zde uvedených informací a programů. Ale je zde možné o RadstaRovo práci diskutovat. 1

English: This is a backup of the complete ultima.manawydan.cz website, which no longer exists. RadstaR was kind enough to allow other users and developers of Ultima Online to use the content of this old site. Thank you very much for that.
The whole website is located here on eranova.cz as it was operated. I haven't made any changes and I'm not editing the content. I do not guarantee the age and authorship of the information and programs listed here. But it is possible to discuss RadstaR's work here. 1
Stránky jsou ve výstavbě. Zatím je zprovozněno Fórum. Tyto stránky se v budoucnu budou zabývat hrou Ultima Online a Dračím Doupětem.