UO & Drd Online a podpora Manawydanu

ultima.manawydan.cz

Téma: ultima.manawydan.cz rss

PJ Golfin
Czech: Toto je záloha kompletního webu ultima.manawydan.cz, který už neexistuje. RadstaR byl tak laskav a umožnil pro další uživatele a vývojáře hry Ultima Online, aby mohli obsah tohoto starého webu využívat. Za to mu velmi děkuji.
Celý web je zde na eranova.cz umístěn tak jak byl provozován. Nedělal jsem žádné změny a obsah neupravuji. Neručím za stáří a autorství zde uvedených informací a programů. Ale je zde možné o RadstaRovo práci diskutovat. 1

English: This is a backup of the complete ultima.manawydan.cz website, which no longer exists. RadstaR was kind enough to allow other users and developers of Ultima Online to use the content of this old site. Thank you very much for that.
The whole website is located here on eranova.cz as it was operated. I haven't made any changes and I'm not editing the content. I do not guarantee the age and authorship of the information and programs listed here. But it is possible to discuss RadstaR's work here. 1
postZaslat odpověď

Nebyly zaslány žádné odpovědi.